CBDC vs Cryptocurrency: The Future of Global Financial Order

CBDC vs Cryptocurrency: The Future of Global Financial Order

You are currently viewing CBDC vs Cryptocurrency: The Future of Global Financial Order

Στην ταχέως εξελισσόμενη ψηφιακή εποχή, το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο υφίσταται βαθύ μετασχηματισμό. Στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον του ψηφιακού νομίσματος, δύο έννοιες κυριαρχούν στη συζήτηση: Ψηφιακό νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας (CBDC) και κρυπτονόμισμα. Ενώ και οι δύο προσφέρουν ξεχωριστά οράματα για το μέλλον των παγκόσμιων οικονομικών, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα CBDC έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να υιοθετηθούν ως παγκόσμιο πρότυπο.

Μια μελέτη από το Atlantic Council, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ, αποκαλύπτει ότι 130 χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 98% της παγκόσμιας οικονομίας, εξερευνούν αυτήν τη στιγμή ψηφιακές εκδόσεις των νομισμάτων τους. Σχεδόν τα μισά από αυτά βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης, δοκιμής ή κυκλοφορίας. Όλα τα έθνη της G20, εκτός από την Αργεντινή, βρίσκονται σε αυτά τα προχωρημένα στάδια. Έντεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στην Καραϊβική και τη Νιγηρία, έχουν κυκλοφορήσει τα CBDC τους. Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει δοκιμάσει το CBDC της με 260 εκατομμύρια ανθρώπους σε 200 διαφορετικά σενάρια. Ωστόσο, παρά την παγκόσμια ώθηση για CBDC, χώρες όπως η Νιγηρία έχουν δει απογοητευτική υιοθέτηση, ενώ η Σενεγάλη και ο Ισημερινός έχουν σταματήσει τις εξελίξεις τους. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα CBDC υπόσχονται περισσότερα από τα Κρυπτονομίσματα στον καθορισμό παγκόσμιων οικονομικών προτύπων:

1. Αρχή και κανονισμός

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των CBDC είναι η επίβλεψη και η ρύθμιση από τις κεντρικές τράπεζες. Με μια κεντρική αρχή που ελέγχει την κυκλοφορία και τη χρήση του, τα CBDC προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα CBDC, τα οποία εποπτεύονται από κεντρικές τράπεζες, θεωρούνται ασφαλέστερα λόγω μιας κεντρικής αρχής που διασφαλίζει συνεπή εφαρμογή πολιτικής και ρύθμισης. Η δυνατότητα παρακολούθησης και παρακολούθησης συναλλαγών για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων, η σταθερότητα της αξίας, η προηγμένη υποδομή ασφάλειας, η νομική προστασία και ο νομισματικός έλεγχος από τις κεντρικές τράπεζες ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των χρηστών. Επιπλέον, με την υποστήριξη της κεντρικής τράπεζας, τα CBDC διαθέτουν μηχανισμούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα του ψηφιακού νομίσματος.

2. Σταθερότητα και Βιωσιμότητα

Τα κρυπτονομίσματα συχνά αντιμετωπίζουν υψηλή αστάθεια τιμών, εμποδίζοντας την αποδοχή τους ως σταθερό μέσο συναλλαγής. Αντίθετα, τα CBDC, που υποστηρίζονται από κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να προσφέρουν πιο σταθερή σταθερότητα αξίας. Η αστάθεια των τιμών των κρυπτονομισμάτων συχνά οφείλεται σε κερδοσκοπία, χαμηλή ρευστότητα, ειδήσεις και ρυθμιστικές αντιδράσεις και ανωριμότητα της αγοράς. Η εκκολαπτόμενη αγορά κρυπτονομισμάτων, στην οποία κυριαρχούν οι μικροεπενδυτές, τείνει να κινείται με βάση συναισθήματα όπως ο φόβος ή η απληστία και όχι η θεμελιώδης ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, τα CBDC, τα οποία ελέγχονται από κεντρικές τράπεζες, έχουν σχεδιαστεί για σταθερότητα και αναμένεται να παρέχουν πιο σταθερή σταθερότητα αξίας από τα αποκεντρωμένα κρυπτονομίσματα.

3. Ολοκλήρωση χρηματοπιστωτικού συστήματος

Τα CBDC, που εκδίδονται και εποπτεύονται από κεντρικές τράπεζες, προσφέρουν ευκολότερη ενσωμάτωση στην υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποδομή. Με την πλήρη υποστήριξη από τις κεντρικές τράπεζες και τα υπάρχοντα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια, τα CBDC μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στα παραδοσιακά τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις ανταλλαγές με παραδοσιακά νομίσματα. Για παράδειγμα, η Swift, ένας πάροχος υπηρεσιών χρηματοοικονομικών μηνυμάτων, εστιάζει στη διαλειτουργικότητα του CBDC. Ξεκίνησαν δοκιμές beta με πολλές κεντρικές τράπεζες και πάνω από 30 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να διασφαλίσουν ότι τα νέα ψηφιακά νομίσματα λειτουργούν ομαλά παράλληλα με τα τρέχοντα νομίσματα fiat. Αυτός ο στόχος επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον πιθανό παγκόσμιο κατακερματισμό στην ανάπτυξη CBDC.

Αντίθετα, τα κρυπτονομίσματα, με την αποκεντρωμένη φύση τους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις ενσωμάτωσης με την υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποδομή λόγω της απουσίας κεντρικής αρχής και ρυθμιστικών προκλήσεων, καθώς και της αποδοχής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

4. Παγκόσμια Αποδοχή

Ως επίσημο νόμισμα που εκδίδεται από κεντρικές τράπεζες, τα CBDC έχουν τη δυνατότητα ευρείας αποδοχής μεταξύ των εθνών, καθιστώντας αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής τάξης. Τα CBDC, ως επίσημα νομίσματα που εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες, απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της νομισματικής αρχής ενός έθνους, διευκολύνοντας την αποδοχή τους από το κοινό. Για παράδειγμα, το Digital Yuan της Κίνας, με την υποστήριξη της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, έχει γνωρίσει εκτεταμένη εγχώρια αποδοχή. Επιπλέον, τα CBDC έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται με τα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών, όπως φαίνεται με το έργο Sand Dollar στις Μπαχάμες που επιτρέπει συναλλαγές μέσω smartphone. Σε διεθνές επίπεδο, τα CBDC μπορούν να διευκολύνουν τη διασυνοριακή νομισματική συνεργασία, με χώρες όπως τα μέλη του ASEAN να εξετάζουν τη διαλειτουργικότητα των CBDC τους για να διευκολύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις.

5. Διαφάνεια και Υπευθυνότητα

Η δυνατότητα παρακολούθησης των συναλλαγών CBDC παρέχει στις κυβερνήσεις ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εποπτείας και της φορολογικής συμμόρφωσης. Η διαφάνεια που προσφέρουν τα CBDC διευκολύνει τον εντοπισμό πιθανών μη αναφερόμενων συναλλαγών και τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων συναλλαγών που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, οι κυβερνήσεις μπορούν να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν άμεσα σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η απάτη, διασφαλίζοντας ότι η ακεραιότητα και η ασφάλεια των χρηματοοικονομικών τους συστημάτων παραμένουν άθικτες.

6. Προώθηση της οικονομικής ένταξης

Τα CBDC μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όσους είχαν περιθωριοποιηθεί στο παρελθόν από τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα. Τα CBDC διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ένταξης, ειδικά για όσους βρίσκονται στο περιθώριο από τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα. Με εύκολη πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών και χαμηλό κόστος συναλλαγών, τα CBDC κάνουν πιο προσιτές τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ειδικά σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Επιπλέον, η ευκολία ανοίγματος λογαριασμών και διασυνοριακών συναλλαγών με πιο αποτελεσματικό κόστος υποστηρίζει τους μετανάστες εργαζομένους και αυτούς που είχαν προηγουμένως αμφισβητηθεί από τις συμβατικές τραπεζικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, το έργο Sand Dollar στις Μπαχάμες έχει δείξει πώς τα CBDC μπορούν να επεκτείνουν την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλα τα νησιά, επιτρέποντας στους κατοίκους σε απομακρυσμένα νησιά να συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας μόνο ένα κινητό τηλέφωνο. Τέτοιες πρωτοβουλίες καταδεικνύουν πώς τα CBDC μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης παγκοσμίως.

7. Έλεγχος Νομισματικής Πολιτικής

Με τα CBDC, οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν ένα πρόσθετο εργαλείο για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, επιτρέποντας πιο έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις ενόψει οικονομικών κρίσεων. Τα CBDC παρέχουν στις κεντρικές τράπεζες ενισχυμένες δυνατότητες για την εφαρμογή νομισματικών πολιτικών. Με καλύτερο έλεγχο ρευστότητας και δυνατότητα εφαρμογής αρνητικών επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να ανταποκριθούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια στις αλλαγές της οικονομικής κατάστασης.

Επιπλέον, τα CBDC επιτρέπουν ταχύτερη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, όπως η άμεση παροχή κινήτρων σε δημόσιους λογαριασμούς και παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει ταχύτερες απαντήσεις σε πιθανές κρίσεις, διατηρώντας την οικονομική σταθερότητα και τη σταθερότητα των τιμών. Επιπλέον, οι γρήγορες και ακριβείς ενέργειες από τις κεντρικές τράπεζες σε καταστάσεις κρίσης μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την κυβέρνηση. Έτσι, τα CBDC μπορούν να είναι ένα ζωτικό εργαλείο στη εργαλειοθήκη νομισματικής πολιτικής μιας κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας τον ρόλο τους στη διαφύλαξη της οικονομικής ευημερίας ενός έθνους.

Ενώ τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν οφέλη όπως η αποκέντρωση και το απόρρητο, η έλλειψη συνεπούς ρύθμισης και η υψηλή μεταβλητότητα τα καθιστούν λιγότερο ιδανικά ως παγκόσμιο οικονομικό πρότυπο. Από την άλλη πλευρά, τα CBDC, με την υποστήριξη και τη ρύθμιση των κεντρικών τραπεζών, υπόσχονται μια νέα εποχή σε ένα πιο σταθερό, διαφανές και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιο οικονομικό τοπίο.

Στο πλαίσιο της σύγχρονης διπλωματίας, η αποδοχή των CBDC ως παγκόσμιου προτύπου μπορεί να διευκολύνει τη διασυνοριακή οικονομική συνεργασία, να ενισχύσει τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις και να προωθήσει ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης. Ως ένα βήμα προς ένα πιο ολοκληρωμένο και αρμονικό μέλλον, τα CBDC μπορεί να είναι το κλειδί για τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής τάξης.

Source link

Αφήστε μια απάντηση