Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα MiCA — Δεν προειδοποιεί για το ασφαλές περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης

Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα MiCA — Δεν προειδοποιεί για το ασφαλές περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης

You are currently viewing Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα MiCA — Δεν προειδοποιεί για το ασφαλές περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ετοιμάζεται να εφαρμόσει τον Κανονισμό Αγορών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (MiCA). Η ρυθμιστική αρχή έχει εκδώσει αρκετές προειδοποιήσεις κρυπτογράφησης τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και οι χρήστες των παρόχων υπηρεσιών κρυπτογράφησης, ιδιαίτερα πριν από την πλήρη εφαρμογή του MiCA. Η ρυθμιστική αρχή προειδοποίησε: «Ακόμη και με την εφαρμογή του MiCA, οι μικροεπενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρχει «ασφαλές» κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο».

Η ESMA εκδίδει προειδοποιήσεις κρυπτογράφησης καθώς προετοιμάζεται να εφαρμόσει το MiCA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε την Τρίτη δήλωση με την οποία διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του Κανονισμού Αγορών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (MiCA). Η ESMA τόνισε επίσης αρκετούς κινδύνους που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, σημειώνοντας ότι το MiCA δεν θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

«Η έναρξη ισχύος του MiCA είναι μια θεμελιώδης εξέλιξη για τη θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τη ρύθμιση και την εποπτεία της έκδοσης, διαπραγμάτευσης και παροχής υπηρεσιών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων», εξήγησε η ESMA. «Τέτοιες δραστηριότητες δεν ρυθμίζονται επί του παρόντος από την υφιστάμενη κοινή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Ωστόσο, η ESMA υπενθύμισε στους κατόχους κρυπτογράφησης και στους πελάτες των παρόχων υπηρεσιών κρυπτογράφησης ότι «η MiCA δεν αντιμετωπίζει όλους τους διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα», τονίζοντας:

Πολλά κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία είναι από τη φύση τους εξαιρετικά κερδοσκοπικά. Επιπλέον, τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία είναι επιρρεπή σε νέους λειτουργικούς κινδύνους ή κινδύνους ασφάλειας… Ακόμη και με την εφαρμογή του MiCA, οι μικροεπενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως ένα «ασφαλές» κρυπτοστοιχείο.

«Τα πλήρη δικαιώματα και προστασίες MiCA δεν θα ισχύουν στη φάση υλοποίησης του MiCA», διευκρίνισε η ESMA. «Οι κανόνες της MiCA για την παροχή υπηρεσιών κρυπτογράφησης δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από τον Δεκέμβριο του 2024».

Η ESMA προέτρεψε επίσης τους συμμετέχοντες στην αγορά να «κάνουν επαρκείς προετοιμασίες» για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ομαλή μετάβαση προς την MiCA. «Αυτές οι προετοιμασίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έγκαιρο διάλογο μεταξύ οντοτήτων που παρέχουν επί του παρόντος υπηρεσίες κρυπτογραφικών στοιχείων στην ΕΕ και των σχετικών αρμόδιων αρχών των δικαιοδοσιών στις οποίες δραστηριοποιούνται για να τους ενημερώσουν για τα σχέδιά τους μετάβασης», πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Επιπλέον, η ESMA προειδοποίησε: «Ακόμη και μετά την εφαρμογή της MiCA σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν σε οντότητες που παρέχουν ήδη υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στις δικαιοδοσίες τους έως και μια πρόσθετη «μεταβατική περίοδο» 18 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς άδεια MiCA». Αναλυτικά η ESMA:

Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και οι πελάτες παρόχων υπηρεσιών κρυπτογράφησης ενδέχεται να μην επωφεληθούν από τα πλήρη δικαιώματα και τις προστασίες που τους παρέχονται βάσει της MiCA έως την 1η Ιουλίου 2026.

Τι πιστεύετε για τις προειδοποιήσεις κρυπτογράφησης της ESMA και την προετοιμασία της να εφαρμόσει το MiCA; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News

Αφήστε μια απάντηση