Οι Φορείς Προστασίας Δεδομένων ζητούν «Όριο απορρήτου» στις ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ

Οι Φορείς Προστασίας Δεδομένων ζητούν «Όριο απορρήτου» στις ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ

You are currently viewing Οι Φορείς Προστασίας Δεδομένων ζητούν «Όριο απορρήτου» στις ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ

Η διασφάλιση της μη ανίχνευσης των ψηφιακών συναλλαγών σε ευρώ χαμηλής αξίας είναι μία από τις συστάσεις που διατυπώνουν δύο υπηρεσίες προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Οι ανεξάρτητοι φορείς υπέβαλαν την κοινή τους γνώμη σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για την επερχόμενη ψηφιακή έκδοση του κοινού νομίσματος της Ευρώπης.

Οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ επιμένουν στην ενσωμάτωση της προστασίας δεδομένων στον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) έχουν κάνει πολλές συστάσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των χρηστών του μελλοντικού ψηφιακού ευρώ.

Ο δεδηλωμένος στόχος του ψηφιακού νομίσματος της κεντρικής τράπεζας της ευρωζώνης (CBDC) είναι να παρέχει στους Ευρωπαίους εναλλακτικά μέσα για να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω διαδικτύου και εκτός σύνδεσης, συμπληρώνοντας μετρητά. Οι αρχές εξέφρασαν ικανοποίηση για την ιδέα ότι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και ότι η πρόταση κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ αντιμετωπίζει πολλές πτυχές προστασίας δεδομένων.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες πιστεύουν ότι η προστασία δεδομένων θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σχέδιο του ίδιου του ψηφιακού ευρώ και προτείνουν περαιτέρω βελτιώσεις για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και η προστασία των προσωπικών δεδομένων διατηρούνται αποτελεσματικά. Η αντιπρόεδρος του EDPB Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου τόνισε:

Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων είναι καθοριστικό για την απόκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτό το νέο ψηφιακό νόμισμα.

Η θέσπιση ενός «κατωφλίου απορρήτου» κάτω από το οποίο δεν μπορούν να εντοπιστούν ούτε οι offline ούτε οι διαδικτυακές συναλλαγές χαμηλής αξίας με ψηφιακό ευρώ για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα από τα βήματα που το EDPB και ο ΕΕΠΔ «συνιστούν ανεπιφύλακτα».

Οι δύο οργανισμοί αντιτίθενται επίσης στην προτεινόμενη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης για την επαλήθευση της μη υπέρβασης των επιμέρους ορίων κατοχής ψηφιακού ευρώ. Το σχέδιο είναι να διεξαχθεί αυτή η επαλήθευση με την επεξεργασία των αναγνωριστικών των χρηστών του ψηφιακού ευρώ και των ορίων κατοχής τους.

Οι φορείς προστασίας δεδομένων προτείνουν «να αξιολογηθεί εάν το ενιαίο σημείο πρόσβασης είναι απαραίτητο και αναλογικό, υπογραμμίζοντας ότι εναλλακτικά είναι εφικτά τεχνικά μέτρα που επιτρέπουν την αποκεντρωμένη αποθήκευση αυτών των αναγνωριστικών».

Μετά από δύο χρόνια έρευνας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώθηκε την Τετάρτη την απόφασή της να περάσει στην επόμενη «προπαρασκευαστική φάση» του έργου ψηφιακού ευρώ. Η νομισματική αρχή διαβεβαίωσε σε δήλωσή της ότι η προστασία δεδομένων θα είναι προτεραιότητα και ότι η Ευρωσύστημα δεν θα είναι σε θέση να συνδέσει τα στοιχεία πληρωμής με μεμονωμένους χρήστες.

Πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ θα εξασφαλίσει επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News

Αφήστε μια απάντηση