Το Ίδρυμα Arbitrum πούλησε τα ARB Tokens πριν από την ψηφοφορία «Επικύρωση». ARB Falls

Το Ίδρυμα Arbitrum πούλησε τα ARB Tokens πριν από την ψηφοφορία «Επικύρωση». ARB Falls

You are currently viewing Το Ίδρυμα Arbitrum πούλησε τα ARB Tokens πριν από την ψηφοφορία «Επικύρωση».  ARB Falls

Ο McCorry είπε ότι υπάρχει ένα «πρόβλημα κότας και αυγού» στη δημιουργία αποκεντρωμένων δομών διακυβέρνησης. Στην περίπτωση του Arbitrum, «ορισμένες παράμετροι πρέπει να αποφασιστούν» εκ των προτέρων, συμπεριλαμβανομένης της δομής ενός «συμβουλίου ασφαλείας» που ασκεί εξουσίες έκτακτης ανάγκης, των μηχανισμών ψηφοφορίας που αποφασίζει και, φυσικά, της χρηματοδότησης.

Source link

Αφήστε μια απάντηση